top of page
Schouder behandeling

OSTEOPATHIE

Osteopathie is een manuele onderzoeks- en behandelmethode. De osteopaat zoekt naar mogelijke functiestoornissen die ontstaan door bewegingsverlies in eender welk weefsel. Verder test de osteopaat of er een relatie is tussen de bewegingsbeperking en de klacht van de patiënt. Op deze manier beoogt de osteopaat de effectieve oorzaak van de klacht te vinden. Een osteopatische behandeling steunt op een grondige kennis van anatomie, fysiologie, biochemie en neurologie van het menselijke lichaam, om zo gezondheid te verzekeren of te herstellen.

bottom of page